Brandbu IF - Gymnastikk og turn

Brandbu IF - Gymnastikk og turn

Vedrørende foreldremøte i turngruppa 23. september 2014

Postet av Brandbu IF - Gymnastikk og turn den 24. Sep 2014Foruten to representanter fra styret møtte 1 av foreldrene. 2 av foreldrene hadde meldt forfall. Ut i fra antall aktive barn påmeldt turnstevnet hadde vi forventet noe høyere deltakelse på foreldremøtet.

Som nevnt i innkallingen ønsket styret å informere om alternative løsninger med hensyn til trener. Det er helt på det rene at den situasjonen turngruppa har kommet opp i krever samarbeid mellom ansvarlige i styret og foreldrene, i tillegg til at vi må basere oss på betydelig foreldreinnsats. Dette må ligge en felles forståelse i bunn for dette som et grunnlag for å kunne tilby turnaktivitet til barna. Etter råd fra forbund/krets, naboklubber og andre ressurspersoner har vi forsøkt å jobbe frem en løsning som kan gi turngruppa utøvere på sikt som med sin alder gradvis kan rekrutteres inn i trenerrollen for å redusere sårbarheten. Det er mangel på utøvere i dette alderssegmentet som gjør oss tilsvarende sårbar nå i dag.

En slik ønsket situasjon med grunnlag for rekruttering er ikke noe vi skaper på kort sikt, men krever betydelig foreldreinnsats der vi er avhengig av at foreldrene bidrar for at vi skal være i stand til å tilby aktiviteter til deres barn. Det er vesentlig å poengtere i denne sammenheng at det ikke kreves gode turnkunnskaper, hverken teoretisk eller praktisk. Det handler mest om å være en god støttespiller for barna og avgjørende støttespiller for turngruppa.

Turnstyrets bekymring for turntilbudet til barna er meddelt på hovedstyremøte før ferien og nå til sist mandag 22. september. Hovedstyret blir tilsvarende informert med kopi av denne informasjonen. Det er naturlig at vi i løpet av kort tid vurderer hvor mye innsats det er forsvarlig å legge ned videre, og evt. hvordan aktive barn sikres tilbud i andre undergrupper av Idrettsforeningen. Deler av styret vil stille seg til disposisjon for de andre undergruppene i Idrettsforeningen.


Med hilsen styret
Raymond Werner og Thor Erik GjefsenKommentarer

1 Kommentar

  • Ove Nordberg

    Hei! Så langt jeg kan skjønne, har turgruppa gjort en stor jobb men å holde gruppa aktiv for unga. Det er dessverre slik at en ikke alltid lykkes, og da kan det være greit med en fot i bakken. En greier ikke frivillig arbeid helt uten foreldreinnsatts. Godt å se og høre at dere fortsatt forsøker å bidra inn i klubben slik at de små kan nyte godt av eventuelle andre tilbud hvis det ikke blir overhode. Fortsatt lykke til med arbeidet. :-)

    25 september 2014

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline